Partnerzy klastra
Elektrorecykling fundacja logo SIG logo_imbigs logo-instytut PAN logo-mbrecykling o-pal pl_kwadrat_tlo-biale_kig-szary1 alpinus wastech bateko protechnika demot eko-harpoon tacon ekomeg karat imn ecos cwip targikielce argo-film pk wastes agh odczynniki el wim santaeko cuprum krakbusiness politechnikawroclawska foreco ecoback zgw eit ekoprim polkowice stalcar ckr
 Koordynator klastra

   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce
tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com
Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3 ,25-002 KIELCE

mobile .: +48 536 921 091

e-mail: k.buglewicz@klasterodpadowy.com


 Biuro w Warszawie:
 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud 9 lok 9, 02-673 Warszawa  
tel.kom.: +48 536 921 060

 Biuro w Lublinie:
ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin
tel.kom.: +48 536 955 573
Aktualności
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej
02
mar
KONFERENCJA: Ekotechnologie w ofercie Krajowych Klastrów Kluczowych więcej
Logowanie
Email:
Hasło:

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/klaster_logo.pngInicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w Skierniewicach w listopadzie 2011 r. Firmy z branży odpadowej, prowadzące działalność w Skierniewicach utworzyły zalążek klastra działającego w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu, obejmujący swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami  z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesubiznesu. W pierwszym etapie działąlności Klastra jego Koordynatorem była Skierniewicka Izba Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach.

31 lipca 2013 r. decyzją Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu usługi koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego objęła spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR). 

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Największa koncentracja członków Klastra obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacji spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra. 

Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi firm zrzeszonych
w Klastrze spółka koordynatora posiada wiele oddziałów na terenie całego kraju m.in., w Lublinie, Kielcach, Piasecznie, Krakowie, Skierniewicach.

Podmioty klastra, wspierane przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej wytwarzanych towarów i usług.   

 

 • FOLDER KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • OFERTA CZŁONKÓW KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • PREZENTACJA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU NA LATA 2015 - 2020 (pobierz) 

OFERTA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu aktywizuje działalność gospodarczą partnerów klastra poprzez prezentację pod marką Klastra wspólnej oferty produktowo- usługowej.Skupiając w swojej strukturze instytucje naukowe i badawcze, podmioty świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze usług gospodarki odpadami, recyklingu, przetwarzaniu,  w powiązaniu z ofertą usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, oraz innych procesów biznesowych, umożliwiło stworzenie kompleksowej, zintegrowanej oferty usług i produktów prezentowanych pod marką Klastra.

Oferta obejmuje:

1. EKOPRODUKTY – Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Dynamika rozwoju gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju technologii recyklingu odpadów i odzysku cennych surowców, szczególnie metali oraz paliw (dywersyfikacja źródeł energii). W warunkach krajowych na szczególną uwagę zasługuje recykling wyeksploatowanych pojazdów, opakowań (szczególnie typu tetrapak) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD/IT/RTV).

W skrócie EKOPRODUKTY można scharakteryzować jako surowce wtórne (zastępujące surowce naturalne) pozyskane z odpadów (bardzo duża koncentracja cennych surowców) 
w sposób przyjazny środowisku z troską o nasza planetę.

Są to m.in. 

 • czyste metale złomu metalowego (żelazo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel. Selen, mangan, aluminium) oraz stopów metali (głównie mosiądz, brąz oraz stopy aluminium)
 • metale i stopy metali o różnym stopniu czystości z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE), opakowań itd. – żeliwo/staliwo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium oraz mosiądz, brąz i inne.
 • tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i regranulatu (tworzyw polimerowych takich jak: PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE, PET, HDPE itd. )
 • makulatura, odpady z przemysłu meblarskiego i drzewnego
 • odpady wyrobów z folii polimerowych
 • substancje  związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, selenu, srebra oraz katalizatorów itp.
 • wyroby rynkowe gotowe na bazie miedzi takich jak: anody, katody, walcówki, wlewki
 • metaliczne wyroby gotowe
 • zapasowe, używane części samochodowe pochodzące z recyklingu pojazdów i odzysku produktowego produkcja z odpadów paliw alternatywnych

Oferta związana ze sprzedażą ekoproduktów realizowana jest poprzez grupy sprzedażowe utworzone w strukturze Klastra poprzez jego członków.


 

2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I INSTYTUCJI Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ODPADÓW 

  odbiorcy – wytwórcy odpadów m.in. gminy, samorządy, instytucje, banki, sieci handlowe, zakłady, podmioty prawne itd.

Oferta obejmuje kompleksowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nowoczesnymi technologiami. Zakres działań w tym obszarze jest bardzo szeroki i obejmuje m.in., odbiór transport i utylizację różnego rodzaju odpadów - z terenu całego kraju i zagranicy, kompleksową obsługę firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie i opakowania, odbiór i przetworzenie wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, również odpadów niebezpiecznych.


 

3. AKADEMIA RECYKLINGUSzkolenia techniczne i technologiczne w zakresu zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/AR_logo_CMYK.jpg

www.akademia-recyklingu.pl 

 

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów. Akademia Recyklingu to projekt edukacyjny stworzony przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zapewniający kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu a także edukację społeczeństwa w tym zakresie.

 Oferta Akademii Recyklingu to m.in:

-       szkolenia zawodowe dla pracowników,

-       szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych

-       szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych.

Oferta Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu skierowana jest do : 

 • instytucje rządowe, samorządowe, 
 • instytucje administracji publicznej, 
 • gminy, recyklerzy, huty,
 • firmy,
 • podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą przepisom w zakresie korzystania ze środowiska

 


Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich, że Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu od 21 października 2016 należy do elitarnego grona Krajowych Klastrów Kluczowych !!!

 

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/KKK dyplom.jpg


 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/TYLKO DLA KLASTROWICZÓW - SZKOLENIE TORUŃ.jpg

 

Szczegółowy zakres szkolenia - POBIERZ 

Formularz Zgłoszeniowy - POBIERZ

 


 

MAPA KLASTRA