Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/ifat2018/reklama 2 IFAT.png

Polsko – Brytyjskie spotkanie brokerskie: „Gospodarka w obiegu zamkniętym”


W dniach 7-8 grudnia br. odbyło się Polsko – Brytyjskie spotkanie brokerskie: „Gospodarka w obiegu zamkniętym”, zorganizowane przy współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, Unii Europejskiej, Innovate UK oraz Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu miał przyjemność być partnerem tego spotkania.

Celem spotkania było przedstawienie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki w obiegu zamkniętym ze środków Horyzont 2020 oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy przez partnerów z Polski i Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz agencji ochrony środowiska.


Pierwszy dzień zaczął się od gorącego przywitania zgromadzonych przez organizatorów wydarzenia. Następnie rozpoczęła się część wykładowa. Jako pierwsza wystąpiła Pani Marzena Smol (IGSMiE PAN) z prezentacją wprowadzającą do tematu Gospodarki o obiegu zamkniętym w której bazując na europejskich w tym wielu polskich przykładach zaprezentowano model funkcjonowania GOZ.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/zdjęcia ambasada brytyjska 7.12.17/image1.jpg

Kolejne wystąpienie pt. “Resource Efficiency: with both eyes open.“ dotyczyło innowacyjnego podejścia do energii i surowców opracowanego na Uniwersytecie Cambridgee które przedstawił Profesor Jonathan Cullen. Dzięki idei “with both eyes open”, która opiera się na zmapowaniu przepływu energii i surowców w procesach produkcyjnych oraz zmianie w podejściu do projektowania produktów, możliwa jest redukcja emisji CO2 nawet o 50%.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/zdjęcia ambasada brytyjska 7.12.17/image2.jpg

Po takiej dawce bardzo cennej wiedzy nastąpiła krótka przerwa lunchowa, podczas której przy stolikach toczyły się ożywione dyskusje dotyczące możliwych form współpracy polsko-brytyjskiej a także na temat różnic w podejściu do ochrony środowiska w obu krajach.

Następnie uczestnicy powrócili na salę konferencyjną żeby wysłuchać kolejnych prezentacji. Pani Aneta Maszewska przedstawiła w skrócie założenia programu Horyzont 2020, największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej o imponującym budżecie wynoszącym prawie 80 mld Euro.

Kolejne wystąpienia również dotyczyły programu Horyzont 2020, lecz analizowały w bardziej szczegółowy sposób konkretnych zagadnień programu. Pani Magdalena Głogowska skupiła się jednym z trzech filarów struktury Horyzontu 2020- na wyzwaniach społecznych obejmujących takie zagadnienia jak zdrowie, zmiany demograficzne, ekologiczny i zintegrowany transport, ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. Następnie Pani Ewa Bloch przedstawiła dobre praktyki pisania wniosków.


Panel wykładowy został zakończony sesją pytań i odpowiedzi, po której nastąpiła mniej oficjalna część, czyli tzw. Speed-dating. Uczestnicy mieli okazję indywidualnie porozmawiać między sobą w bardziej kameralnych warunkach, przy stolikach.
Drugi dzień opierał się na części praktycznej i pracy grupowej nad konkretnymi projektami, które miały być zaczątkiem wniosków.

Dziękujemy bardzo za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz wspaniałą organizację spotkania.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/zdjęcia ambasada brytyjska 7.12.17/image4.jpg

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/zdjęcia ambasada brytyjska 7.12.17/24837645_571808579827403_3062504519236798314_o.jpg

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/zdjęcia ambasada brytyjska 7.12.17/image5.jpg


http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/kartka KGOIR 2018.jpg


W poszukiwaniu nowych kierunków i międzynarodowych partnerów biznesowych ....

Aktywny początek 2018 roku dla firm klastra uczestniczących w realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

W dniach 17-19 stycznia w Salzburgu w Austrii podczas 17 MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU RECYKLINGU ELEKTRONICZNEGO IERC 2018

IERC 2018 to najważniejsza impreza branży recyklingowej, skupiająca ponad 500 międzynarodowych producentów, recyklerów, producentów urządzeń, stowarzyszenia recyklingu, firmy zajmujące się regeneracją, instytucje normalizacyjne, organizacje pozarządowe, organy regulacyjne i wiele innych.

W ramach realizacji projektu swoją ofertę produktów i usług do Austrii w trakcie trwającego właśnie Kongresu IERC 2018 na wspólnym stoisku Klastra współfinansowanego ze środków UE prezentują nasze 3 firmy członkowskie.

Więcej informacji na temat udziału w IERC 2018 firm Klastra zaraz po powrocie z Austrii ...

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/SALZBURG 2018/2.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/SALZBURG 2018/3.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/SALZBURG 2018/1.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/SALZBURG 2018/4 (2).jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/SALZBURG 2018/5.jpg


http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/EKOTECH 2018/ZAproszenie_Konferencja_KGOIR+Giełda_recyklingu_FIN.jpg

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/list do morawieckiego/list morawiecki.jpg

Powyżej przedstawiamy list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego współtworzony przez KGOIR. Dokument dotyczy włączenia programu „Polskie Re-Surowce” do listy programów flagowych w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

Klaster dla środowiska - Targi POL ECO SYSTEM i KONGRES ENVICON ENVIRONMENT 

 

W dniach 17-19.10.2017 w Poznaniu odbyły się Targi  POL-ECO SYSTEM -  MIĘDZYNARODOWE TARGI OCHRONY ŚRODOWISKA #ODPADY #POWIETRZE #ENERGIA #WODA #TECHNIKA KOMUNALNA #ECO-TRANSPORT

POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność
i dotarcie do lokalnych mieszkańców. To wydarzenie gromadzi przedstawicieli różnych środowisk: samorządowych, administracyjnych, biznesowych, gospodarki komunalnej, reprezentantów branży energetycznej, budowlanej, wodno-ściekowej, ciepłowniczej, OZE. Targi POL-ECO SYSTEM stanowią platformę komunikacyjną także dla jednostek badawczo – rozwojowych, inkubatorów
i parków technologicznych, firm konsultingowych, szkolnictwa wyższego, a także praktyków zajmujących się instalatorstwem, projektowaniem, rolnictwem i leśnictwem. Charakter i zasięg wydarzenia sprawiają, że udział w nim pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, ale także, a może przede wszystkim – na budowanie nowej jakości w obszarze szeroko pojętej ekologii.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/IMAG7048.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/IMAG7051.jpg

ZAKRES TEMATYCZNY POL-ECO SYSTEM 2017 obejmował następujące zagadnienia:

#ODPADY

 • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
 • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
 • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
 • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
 • RECYKLING ZSEiE
 • PALIWA RDF/SRF
 • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW (NP. BIOELEKTRA)

#WODA I ŚCIEKI

 • GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
 • ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • MELIORACJE/ODWODNIENIA
 • OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
 • OCHRONA BAŁTYKU

#ENERGIA

 • MAGAZYNOWANIE I DOSTARCZANIE ENERGII
 • ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ
 • ENERGIA Z ODPADÓW
 • ENERGIA Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • ENERGIA WODNA
 • BIOMASA
 • FOTOWOLTAIKA
 • GEOTERMIA/ POMPY CIEPŁA

#TECHNIKA KOMUNALNA

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#POWIETRZE

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO


#ECO-TRANSPORT

 • TRANSPORT MIEJSKI
 • E-MOBILITY
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Podczas ceremonii otwarcia targów Pol Eco System Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu i Kongresu Envicon wręczono certyfikaty Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS. Wśród wyróżnionych certyfikatem EMAS firm znalazł się pierwszy w Polsce zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego należący do Polskiej Korporacji Recyklingu. Organizacja obejmuje całe województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz część świętokrzyskiego i mazowieckiego.
Czytaj więcej

 

***

ZŁOTY MEDAL MTP otrzymał produkt firmy klastrowej!

Brykieciarka Pierścieniowa do RDF – BX 3000

PROTECHNIKA, Łuków|Zgłaszający: PROTECHNIKA Łuków Sp. z o.o., Łuków

Brykieciarka Pierścieniowa RDF to innowacyjne urządzenie, które w sposób znaczący pozwala zagospodarować odpady i wytworzone na ich bazie paliwo alternatywne. Jej budowa pozwala na zmianę parametrów wyjściowych brykietu, a wytworzone w procesie ciepło może być odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Cała technologia jest pięciokrotnie tańsza od obecnie stosowanych, a paliwo nie wymaga specjalnych warunków składowania i zapewnia niższy koszt transportu.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000003.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000013.jpg

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/IMAG7040.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/IMAG7043.jpg

 

***

Aktywnie na Forum Recyklingu

Podczas towarzyszącego wydarzeniom Forum Recyklingu Witold Chemperek – jeden z Członków Zarządu KGOiR - wygłosił prezentację dotyczącą Klastra, wskazując dlaczego warto do tej struktury przystąpić, jak jest to istotne dla firm recyklingowych oraz jakie są prognozowane wyzwania i zagrożenia dla rynku ZSEE w roku 2018. Jako stanowisko Klastra  przedstawiono zestawienie systemu gospodarowania zużytym sprzętem w Polsce w porównaniu do innych krajów UE.

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/WCH2_Forum Recyklingu.jpg

***

Kongres Envicon platformą komunikacji dla Klastra

Targom POL-ECO SYSTEM towarzyszył Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment, którego organizatorem jest firma Abrys - również będąca Członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej
i Recyklingu. Ranga Kongresu świadczy o sile tego wydarzenia i jego wpływie na polska gospodarkę, jako że wśród uczestników można spotkać najbardziej uznanych ekspertów oraz cenionych reprezentantów branży. Zainteresowani uczestnictwem w tym wydarzeniu są również osoby z kręgów administracji na szczeblu samorządowym i rządowym, a także naukowcy zaangażowani w tworzenie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań cieszących się uznaniem w kraju i poza jego granicami.

Tematyka kongresu koncentrowała się w głównej mierze na takich zagadnieniach z obszaru ochrony środowiska, jak: gospodarka odpadami i wodno- ściekowa, OZE, circular economy, zrównoważony transport – elektromobilność, innowacje dla gminy, jak również ochrona powietrza.

Jolanta Okońska-Kubica – prezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system – Koordynatora Klastra - podczas kongresu Envicon przedstawiła bardzo interesującą prezentację, której główny rdzeń stanowiła kwestia zagadnień związanych z szeroko pojętą internacjonalizacją, podczas gdy dr Marzena Smol z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zaprezentowała kwestie dedykowane Gospodarce o Obiegu Zamkniętym.

***

Nowy wymiar ekologii na Targach Pol Eco System 

Na Targach Pol Eco System przygotowano stoisko o powierzchni 350 m kw  zrealizowane i sfinansowane w ramach realizacji  projektu Umiędzynarodowienia KKK, którego głównym wystawcą byli członkowie Klastra - firma Protechnika oraz firmy – Elektrorecykling, Ekocent, Polblume, Bateko, Wastech. Bardzo dziękujemy za wspólny udział!

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000006.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000010.jpg

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000014.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/2017-11-03-PHOTO-00000017.jpg

 


Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/klaster_logo.pngInicjatywa powstania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła się w Skierniewicach w listopadzie 2011 r. Firmy z branży odpadowej, prowadzące działalność w Skierniewicach utworzyły zalążek klastra działającego w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu, obejmujący swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami  z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesubiznesu. W pierwszym etapie działąlności Klastra jego Koordynatorem była Skierniewicka Izba Gospodarcza z siedzibą w Skierniewicach.

31 lipca 2013 r. decyzją Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu usługi koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego objęła spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. (CKR). 

Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Największa koncentracja członków Klastra obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Z uwagi na rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra przedsiębiorstw i organizacji spoza wymienionych województw, przewiduje się dalszy terytorialny rozwój klastra. 

Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi firm zrzeszonych
w Klastrze spółka koordynatora posiada wiele oddziałów na terenie całego kraju m.in., w Lublinie, Kielcach, Piasecznie, Krakowie, Skierniewicach.

Podmioty klastra, wspierane przez zarząd, prowadzą intensywne działania na rzecz zwiększenia współpracy międzynarodowej, w tym eksportu oraz poprawy efektywności środowiskowej wytwarzanych towarów i usług.   

 

 • FOLDER KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • OFERTA CZŁONKÓW KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • PREZENTACJA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (pobierz)
 • STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU NA LATA 2015 - 2020 (pobierz) 

OFERTA KLASTRA GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu aktywizuje działalność gospodarczą partnerów klastra poprzez prezentację pod marką Klastra wspólnej oferty produktowo- usługowej.Skupiając w swojej strukturze instytucje naukowe i badawcze, podmioty świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze usług gospodarki odpadami, recyklingu, przetwarzaniu,  w powiązaniu z ofertą usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych, oraz innych procesów biznesowych, umożliwiło stworzenie kompleksowej, zintegrowanej oferty usług i produktów prezentowanych pod marką Klastra.

Oferta obejmuje:

1. EKOPRODUKTY – Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Dynamika rozwoju gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju technologii recyklingu odpadów i odzysku cennych surowców, szczególnie metali oraz paliw (dywersyfikacja źródeł energii). W warunkach krajowych na szczególną uwagę zasługuje recykling wyeksploatowanych pojazdów, opakowań (szczególnie typu tetrapak) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD/IT/RTV).

W skrócie EKOPRODUKTY można scharakteryzować jako surowce wtórne (zastępujące surowce naturalne) pozyskane z odpadów (bardzo duża koncentracja cennych surowców) 
w sposób przyjazny środowisku z troską o nasza planetę.

Są to m.in. 

 • czyste metale złomu metalowego (żelazo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel. Selen, mangan, aluminium) oraz stopów metali (głównie mosiądz, brąz oraz stopy aluminium)
 • metale i stopy metali o różnym stopniu czystości z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWzE), opakowań itd. – żeliwo/staliwo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium oraz mosiądz, brąz i inne.
 • tworzywa sztuczne w postaci przemiału, granulatu i regranulatu (tworzyw polimerowych takich jak: PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE, PET, HDPE itd. )
 • makulatura, odpady z przemysłu meblarskiego i drzewnego
 • odpady wyrobów z folii polimerowych
 • substancje  związki chemiczne na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, selenu, srebra oraz katalizatorów itp.
 • wyroby rynkowe gotowe na bazie miedzi takich jak: anody, katody, walcówki, wlewki
 • metaliczne wyroby gotowe
 • zapasowe, używane części samochodowe pochodzące z recyklingu pojazdów i odzysku produktowego produkcja z odpadów paliw alternatywnych

Oferta związana ze sprzedażą ekoproduktów realizowana jest poprzez grupy sprzedażowe utworzone w strukturze Klastra poprzez jego członków.


 

2. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I INSTYTUCJI Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA WSZELKIEGO RODZAJU ODPADÓW 

  odbiorcy – wytwórcy odpadów m.in. gminy, samorządy, instytucje, banki, sieci handlowe, zakłady, podmioty prawne itd.

Oferta obejmuje kompleksowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nowoczesnymi technologiami. Zakres działań w tym obszarze jest bardzo szeroki i obejmuje m.in., odbiór transport i utylizację różnego rodzaju odpadów - z terenu całego kraju i zagranicy, kompleksową obsługę firm wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie i opakowania, odbiór i przetworzenie wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, również odpadów niebezpiecznych.


 

3. AKADEMIA RECYKLINGUSzkolenia techniczne i technologiczne w zakresu zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/AR_logo_CMYK.jpg

www.akademia-recyklingu.pl 

 

Akademia Recyklingu to pierwsza w Polsce akademia, dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów. Akademia Recyklingu to projekt edukacyjny stworzony przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zapewniający kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu a także edukację społeczeństwa w tym zakresie.

 Oferta Akademii Recyklingu to m.in:

-       szkolenia zawodowe dla pracowników,

-       szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych

-       szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych.

Oferta Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu skierowana jest do : 

 • instytucje rządowe, samorządowe, 
 • instytucje administracji publicznej, 
 • gminy, recyklerzy, huty,
 • firmy,
 • podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność podlegającą przepisom w zakresie korzystania ze środowiska


Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich, że Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu od 21 października 2016 należy do elitarnego grona Krajowych Klastrów Kluczowych !!!

 

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/KKK dyplom.jpg


 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu miał przyjemność uczestniczyć w jubileuszowej 25 edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbywającego się we wrześniu w Targach Kielce. Na  stoisku KGOIR miały miejsce liczne spotkania i rozmowy branżowe, zwłaszcza w kontekście dziedziny obronności. Dziękujemy Członkom Klastra, Gościom i Odwiedzającym i zapraszamy na przyszły rok.

 http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/MSPO4.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/MSPO2.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/MSPO1.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/MSPO3.jpg

 

 

 

 

 

 

 Forum Ekonomiczne w Krynicy

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu był organizatorem panelu: „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) nowym wyzwaniem dla JST i podmiotów gospodarczych”, który miał miejsce podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W panelu wzięli udział:

Moderator - Pani Joanna Kulczycka, Kierownik Pracowni Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk, Prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Paneliści: 
Pan Wojciech Kozak, Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska 
Pan Rafał Pawełczak, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A., Polska 
Pan Andrzej Maciejewski, Poseł, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejm RP, Polska 
Pan Paweł Okrasa, Burmistrz, Gmina Wieluń,Polska 
Pani Anna Larsson, Z-ca Dyrektora Naczelnego, Green Business Norway, Norwegia

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/Krynica_grupa.jpg

GOZ to nowa koncepcja gospodarcza, stanowiąca wyzwanie w zakresie efektywnego pozyskiwania i przetwarzania surowców, gospodarki odpadami, OZE, tworzenia innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska produktów i usług.

Odpady trzeba zacząć traktować jako surowiec, który można wykorzystać do produkcji – przekonywali eksperci podczas debaty.
Czytaj więcej

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/Noweee/Krynica_Jola.jpg

 


http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/TYLKO DLA KLASTROWICZÓW - SZKOLENIE TORUŃ.jpg

 

Szczegółowy zakres szkolenia - POBIERZ 

Formularz Zgłoszeniowy - POBIERZ