Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup zestawu interaktywnego, zgodnie z poniżej przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: 

1.       Menu w języku polskim

2.       Rozmiar tablicy min 80 cali

3.       Sposób obsługi za pomocą palca lub wskaźnika

4.       Komunikacja w komputerem za pomocą USB

5.       Obsługa systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows Vista

6.       Format obrazu 4:3

7.       Typ projektora: krótkoogniskowy

8.       Rozdzielczość: XGA 1024 x 268

9.       Zużycie energii max 270W

10.   Poziom hałasu: tryb normalny max 37 dB, tryb ekonomiczny min 29 dB

Zestaw oprócz tablicy i projektora powinien zawierać min:  pisak, kabel USB, oprogramowanie, uchwyt do montowania na ścianie , wskaźnik, pilot, baterie do pilota, kabel zasilający, instrukcję ubsługi, dokumenty gwarancyjne.

Termin dostawy/odbioru osobistego: 23.02.2015

Kryterium oceny ofert:  zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz najniższa cena.

Warunki i termin składania ofert:  Oferty w formie pisemnej należy przesłać najpóźniej do 18.02.2015 do godziny 16.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca, którzy złoży najlepszą ofertę zostanie powiadomiony o wyborze drogą e-mailową i telefonicznie.

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png

.....................................................

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

 

KOMUNIKAT !!!

W związku z rozbieżnościami w interpretacji spełnienia przez potencjalnych wykonawców  kryterium kwalifikacji nr 4 na wykonanie usługi polegającej na Certyfikacji systemu ISO 9001:2009, które brzmi następująco: Czy posiadacie Państwo odpowiednie ( wymagane prawem) uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji systemu ISO 9001:2009 zamawiający unieważnia postepowanie wyboru wykonawcy usługi polegającej na Certyfikacji systemu ISO 9001:2009  ( dot. zapytania ofertowego nr 2 /2015).

Jednocześnie  ponownie rozpoczyna proces wyboru wykonawcy usługi polegającej na Certyfikacji systemu ISO 9001:2009 , określony w treści zapytania ofertowego nr 2b/2015 z doprecyzowanym punktem 4.


Zapytanie ofertowe nr 2b/2015

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Certyfikacji systemu ISO 9001:2009.

Zakres: Koordynacja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Ilość lokalizacji: 1
Ilość osób związanych z zakresem: 3
Wyłączenia: projektowanie i rozwój (7.3)

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C. (http://www.klasterodpadowy.com/page/koordynator)

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 2 tygodnie od daty podpisania umowy ( maksymalnie do 27 lutego 2015 r.)

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

1.     Koszt realizacji usługi .

2.     Potwierdzenie realizacji usługi do dnia 27.02.2015 roku.

3.     Potwierdzenie doświadczenia  w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia.

4.     Posiadanie akredytacji  jednostki certyfikującej systemy w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 (akredytacja PCA i równoważne)

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Kryteria numer 2, 3 i 4 będą traktowane jako kryteria kwalifikacji, natomiast kryterium wyboru będzie kryterium numer 1.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do środy 11.02.2015 do godziny 10.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png

.....................................................

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Certyfikacji systemu ISO 9001:2009.

Zakres: Koordynacja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Ilość lokalizacji: 1
Ilość osób związanych z zakresem: 3
Wyłączenia: projektowanie i rozwój (7.3)

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C. (http://www.klasterodpadowy.com/page/koordynator)

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 3 tygodnie od daty podpisania umowy ( maksymalnie do 27 lutego 2015 r.)

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 1. Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 2. jaki jest termin realizacji usługi?
 3. Czy posiadają Państwo doświadczenie  w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia (jakie) ?
 4. Czy posiadacie Państwo odpowiednie ( wymagane prawem) uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji systemu ISO 9001:2009 ?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Kryteria numer 2, 3 i 4 będą traktowane jako kryteria kwalifikacji, natomiast kryterium wyboru będzie kryterium numer 1.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do wtorku 03.02.2015 do godziny 15.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png

.....................................................

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

Zapytanie ofertowe nr 1a/2015

 

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu ''Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)'' realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU - not for profit system sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zgodnie z metodą GRI, w którym zostaną zawarte wskaźniki  z zakresu: ekonomia, środowisko, praktyki dotyczące zatrudnienia, odpowiedzialność za produkt oraz społeczeństwo.

Celem raportu ma być ocena celów strategicznych firmy i zmierzenie odpowiedzialności działania firmy wobec klientów i partnerów, pracowników, otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU - not for profit system sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgicznej 15C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia - 3 tygodnie od daty podpisania umowy (maksymalnie do 27 lutego 2015 r.)

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

1. Jaki jest koszt realizacji usługi?

2. Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia? (jakie?)

3. Czy są Państwo wpisani do bazy doradców CSR prowadzonej przez PARP

(http://csr.parp.gov.pl/index/index/2269)?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Kryteria nr 2 i 3 będą traktowane jaki kryteria kwalifikacji natomiast kryterium wyboru będzie kryterium numer 1.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do 04.02.2015 r do godziny 10.00 na adres e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o. o. realizuje projekt ,,Centrum Kooperacji Recyklingu - not for ptofit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu '' polegającym na wdrożeniu CSR w ramach projektu ''Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)'' współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zgodnie z metodą GRI, w którym zostaną zawarte wskaźniki z zakresu: ekonomia, środowisko, praktyki dotyczące zatrudnienia, odpowiedzialności za produkt oraz społeczeństwa.

Celem raportu ma być ocena celów strategicznych firmy i zmierzenie odpowiedzialności działania firmy wobec klientów i partnerów, pracowników, otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 3 tygodnie od daty podpisania umowy ( maksymalnie do 27 lutego 2015 r.)

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 1. Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 2. Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia (jakie) ?
 3. Czy są Państwo wpisani do bazy doradców CSR prowadzonej przez PARP (http://csr.parp.gov.pl/index/index/2269) ?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Kryteria numer 2 i 3 będą traktowane jako kryteria kwalifikacji natomiast kryterium wyboru będzie kryterium numer 1.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do poniedziałku 02.02.2015 do godziny 10.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

Zapytanie ofertowe nr 6/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu  programu spotkań oraz materiałów dla uczestników cyklu spotkań z kontrahentami/interesariuszami zleceniodawcy, w tym obecnych i potencjalnych członków Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu, z uwzględnieniem wymogów zawartych w Księdze identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym szczególnie wytycznych zawartych w części 2 - Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

 1. Opracowanie programu spotkań (min 7 spotkań w województwach: łódzkim, mazowieckim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim , świętokrzyskim i lubelskim).
 2. Opracowanie materiałów dla prowadzącego spotkania i jej uczestników w formie prezentacji w POWER POINT zawierającej informacje takie jak: przykłady zrealizowanych działań CSR przez wnioskodawcę oraz inne firmy i instytucje należące do Klastra (na podstawie informacji dostarczonych przez zleceniodawcę), przedstawienie możliwych rozwiązań CSR-owych służących np. obniżeniu energochłonności czy materiałochłonności procesów produkcji, wykorzystania surowców wtórnych i produkcji wyrobów z recyklingu.
 3. Opracowanie listy obecności.
 4. Opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla uczestników spotkań.

Celem spotkań z jest promocja idei CSR wśród obecnych i potencjalnych partnerów firmy na przykładzie zrealizowanych działań CSR przez wnioskodawcę i inne firm i instytucje należące do Klastra, przedstawienie możliwych rozwiązań CSR-owych służących np. obniżeniu energochłonności czy materiałochłonności procesów produkcji, wykorzystania surowców wtórnych i produkcji wyrobów z recyklingu.

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia – tydzień od daty podpisania umowy ( w miesiącu styczniu 2015 r.)

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 • Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 • Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów ocenionych pod kątem najlepiej pasujących do naszych potrzeb, doświadczeń i zasobów.  Pragniemy podkreślić, że cena nie będzie jedynym kryterium dokonywania oceny, gdyż interesuje nas realnie i rzetelnie wykonany projekt, który będziemy w stanie wdrożyć. 

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do poniedziałku tj. 12.01.2015 do godziny 12.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profis system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Audyt wewnętrzny pod kątem wdrożenia ISO 9001 i opracowanie procedurobejmującej swoim zakresem: 

a) przeprowadzenie wstępnej analizy biznesowej i organizacyjnej firm,

b) opracowanie programu harmonogramu prac z uwzględnieniem specyficznych wymogów i warunków funkcjonowania firmy,

c) szkolenie zarządu i pracowników ,

d) określenie polityki i celów jakości,

e) określenie kluczowych dla systemu zarządzania jakością procesów z uwzględnieniem aspektów społecznych (roli i możliwego wpływu pracowników na system zarządzania) oraz środowiskowych

f) opracowanie procedur i instrukcji z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych

g) opracowanie księgi jakości,

h ) audyt wewnętrzny i działania korygujące.

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Celem przeprowadzenia audytu wewnętrznego pod kątem wdrożenia ISO 9001 oraz opracowania odpowiednich procedur ma być zwiększenie zaangażowania pracowników i ich udziału w procesie zarządzania firmą poprzez włączenie pracowników w proces zmiany oraz wypracowanie  nowych procesów i wewnętrznych procedur . Takie działanie przyczynić się ma do jasnego zdefiniowania odpowiedzialności, lepszej identyfikacji procesów  oraz wypracowania procedur które spowodują wzrostu motywacji  pracowników, wzrost jakości  i wydajności ich pracy. Będzie miało pozytywny wpływ na rozwój zawodowy oraz chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wpłynie też na stabilność zatrudnienia i ograniczenie konfliktów wewnętrznych.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o  jest firmą, która zajmuje się koordynacją Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz świadczeniem usług doradczych dla firm z sektora odpadowego. Szczegółowa działalność firmy przedstawiona jest pod adresem http://www.klasterodpadowy.com/page/koordynator

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 29.12.2014 r.  

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

1. Jaki jest koszt realizacji usługi ?

2. Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia (jakie)?

3. Czy posiadają Państwo doświadczenie we współpracy z firmami działającymi w sektorze usługowym (jakie)?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. Kryteria numer 2 i 3 będą traktowane jako kryteria kwalifikacji natomiast kryterium wyboru będzie kryterium numer 1.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej . 26.11.2014 do godziny 16.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego nr 5/2014:

1. Jaka jest liczba osób zatrudnionych w Firmie, czy też osób, które będą objęte Systemem Zarządzania Jakością?

- Na ten moment 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę i 1 osoba na stażu.

2. Czy wdrożenie i audyt wewnętrzny ma dotyczyć jednej czy kilku lokalizacji?

- Jedna siedziba główna z uwzględnieniem 4 oddziałów (które Spółka ma zgłoszone w KRS).

3. Czy do oferty należy dołączyć referencje od firm, którym świadczyliśmy usługi czy wystarczy wykaz tych firm wraz z informacją jaki system był wdrażany?

- Na podstawie przesłanych przez Państwa informacji ocenimy, czy macie Państwo odpowiednie doświadczenie min. w zakresie charakteru firmy (doświadczenie we współpracy z firmami działającymi w sektorze usługowym).

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4a/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu programu komunikacji społecznej w zakresie nowo powstałej strategii CSR dla zleceniodawcy i zapewnienie niezbędnego wkładu merytorycznego w zakresie realizacji tego programu, przy czym:

- program obejmować ma zarówno komunikację wewnętrzną (w ramach firmy) jak i zewnętrzną (otoczenie firmy z obowiązkowym wykorzystaniem takich narzędzi jak: strona internetowa, e-mailing, narzędzie do prowadzenia czatu (z moderatorem).

- zleceniobiorca ma zapewnić wkład merytoryczny w postaci opracowania niezbędnych materiałów ( m.in. teksty e-maili i listów kierowanych do konkretnych grup interesariuszy, materiały na co najmniej 3 podstrony www, materiały wykorzystywane w trakcie czatów  i inne), które zgodnie z opracowanym programem komunikacji społecznej zostaną wykorzystane w trakcie realizacji opracowanego przez zleceniobiorcę programu komunikacji społecznej. 

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 21.12.2014 r.  

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 • Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 • Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów ocenionych pod kątem najlepiej pasujących do naszych potrzeb, doświadczeń i zasobów.  Pragniemy podkreślić, że cena nie będzie jedynym kryterium dokonywania oceny, gdyż interesuje nas realnie i rzetelnie wykonany projekt, który będziemy w stanie wdrożyć. 

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do piątku tj. 28.11.2014 do godziny 09.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg


 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu programu komunikacji społecznej w zakresie nowo powstałej strategii CSR dla zleceniodawcy i zapewnienie niezbędnego wkładu merytorycznego w zakresie realizacji tego programu, przy czym:

- program obejmować ma zarówno komunikację wewnętrzną (w ramach firmy) jak i zewnętrzną (otoczenie firmy z obowiązkowym wykorzystaniem takich narzędzi jak: strona internetowa, e-mailing, narzędzie do prowadzenia czatu (z moderatorem).

- zleceniobiorca ma zapewnić wkład merytoryczny w postaci opracowania niezbędnych materiałów ( m.in. teksty e-maili i listów kierowanych do konkretnych grup interesariuszy, materiały na co najmniej 3 podstrony www, materiały wykorzystywane w trakcie czatów  i inne), które zgodnie z opracowanym programem komunikacji społecznej zostaną wykorzystane w trakcie realizacji opracowanego przez zleceniobiorcę programu komunikacji społecznej. 

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 21.11.2014 r.  

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 • Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 • Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów ocenionych pod kątem najlepiej pasujących do naszych potrzeb, doświadczeń i zasobów.  Pragniemy podkreślić, że cena nie będzie jedynym kryterium dokonywania oceny, gdyż interesuje nas realnie i rzetelnie wykonany projekt, który będziemy w stanie wdrożyć. 

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do poniedziałku tj. 17.11.2014 do godziny 09.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

 

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do 05.09.2014 do godziny 12.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profis system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na:

Opracowaniu programu komunikacji społecznej w zakresie nowo powstałej strategii CSR dla zleceniodawcy i zapewnienie niezbędnego wkładu merytorycznego w zakresie realizacji tego programu, przy czym:

- program obejmować ma zarówno komunikację wewnętrzną (w ramach firmy) jak i zewnętrzną (otoczenie firmy z obowiązkowym wykorzystaniem takich narzędzi jak: strona internetowa, e-mailing, narzędzie do prowadzenia czatu (z moderatorem).

- zleceniobiorca ma zapewnić wkład merytoryczny w postaci opracowania niezbędnych materiałów ( m.in. teksty e-maili i listów kierowanych do konkretnych grup interesariuszy, materiały na co najmniej 3 podstrony www, materiały wykorzystywane w trakcie czatów  i inne), które zgodnie z opracowanym programem komunikacji społecznej zostaną wykorzystane w trakcie realizacji opracowanego przez zleceniobiorce programu komunikacji społecznej. 

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zlecenia – 25.09.2014 r.  

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 • Jaki jest koszt realizacji usługi ?
 • Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji takiego samego lub podobnego zlecenia?

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów ocenionych pod kątem najlepiej pasujących do naszych potrzeb, doświadczeń i zasobów.  Pragniemy podkreślić, że cena nie będzie jedynym kryterium dokonywania oceny, gdyż interesuje nas realnie i rzetelnie wykonany projekt, który będziemy w stanie wdrożyć. 

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do 05.09.2014 do godziny 12.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profis system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup 1 laptopa, zgodnie z poniżej przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Procesor umożliwiający osiągnięcie co najmniej 3000 punktów w teście Passmark
 2. Wielkość matrycy: od 13 do 14 cali
 3. Rozdzielczość matrycy: co najmniej 1366x768 pikseli
 4. System operacyjny: Windows 8 lub równoważny umożliwiający uruchamiania aplikacji napisanych na system Windows bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania (np. emulatorów)
 5. Pamięć RAM: co najmniej 4GB
 6. Wielkość dysku twardego: co najmniej 120 GB
 7. Karta bezprzewodowa: co najmniej Wi-Fi 802.11 b/g/n
 8. Kamera internetowa
 9. USB – minimum dwa wyjścia USB z których minimum 1 w standardzie 3.0
 10. Złącze VGA wbudowane lub dołączona przejściówka na złącze VGA umożliwiająca podłączenie VGA do przedmiotowego laptopa 
 11. Waga: maksymalnie 2 kg z baterią 
 12. Gwarancja producenta: co najmniej 24 miesiące 
 13. Potwierdzona zgodność ze standardem EnergyStar 5.0

Termin dostawy/odbioru osobistego: 30.06.2014

Kryterium oceny ofert:  zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz najniższa cena.

Warunki i termin składania ofert:  Oferty w formie pisemnej według wzoru stanowiacego załącznik nr 1: należy przesłać najpóźniej do 27.06.2014 do godziny 16.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

 

W razie dodatkowych pytań , prosimy o kontakt: Jolanta Okońska-Kubica- +48 533 649 605

Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca, którzy złoży najlepszą ofertę zostanie powiadomiony o wyborze drogą e-mailową i telefonicznie.

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profis system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

W nawiązaniu do otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na przygotowanie:

 • Audytu środowiskowego dla biura, w  firmie CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.  z uwzględnieniem całego cyklu życia wyrobu (Life Cycle Assessment - LCA).

Odbiorcą usługi jest CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgiczna 15 C.

Przewidywany termin realizacji zadania – 1 etap dotyczący opracowania metodyki LCA dla biura  – 27.06.2014 r. – 2 etap – zebranie danych i analiza wyników – 18.09. 2014 r. 

W Państwa ofercie proszę o przedstawienie następujących informacji:

 • Jaki jest koszt przygotowania audytu środowiskowego z wykorzystaniem metodyki LCA?
 • Czy posiadają Państwo doświadczenie w zakresie analiz z wykorzystaniem metodyki LCA?

 

Wybór oferty nastąpi na podstawie wyżej wymienionych kryteriów ocenionych pod kątem najlepiej pasujących do naszych potrzeb, doświadczeń i zasobów. Pragniemy podkreślić, że cena nie będzie jedynym kryterium dokonywania oceny, gdyż interesuje nas realnie i rzetelnie wykonany projekt, który będziemy w stanie wdrożyć.

Uprzejmie proszę o przesłanie swojej oferty najpóźniej do 20.06.2014 do godziny 12.00 na adres e-mail:biuro@klasterodpadowy.com

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profis system sp. z o.o. realizuje projekt „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” polegający na wdrożeniu CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


Zapytanie ofertowe nr 3/2015

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą zlecenia polegajacego na dostarczeniu zestawu interaktywnego zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia została firma: BIURO- SERWIS  STANISŁAW STANIAK, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin.

 

Zapytanie ofertowe nr 2b/2015

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą usługi polegającej na Certyfikacji systemu ISO 9001:2009 została firma: BRYTYJSKO-POLSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI SP. Z O.O., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe nr 1a/2015

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą usługi polegającej na Opracowaniu raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zgodnie z metodą GRI, w którym zostaną zawarte wskaźniki  z zakresu: ekonomia, środowisko, praktyki dotyczące zatrudnienia, odpowiedzialność za produkt oraz społeczeństwo została: pani Renata Koneczna.
Zapytanie ofertowe nr 6/2014

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą usługi polegającej na: Opracowaniu  programu spotkań oraz materiałów dla uczestników cyklu spotkań z kontrahentami/interesariuszami zleceniodawcy, w tym obecnych i potencjalnych członków Klastra Gospodarki odpadowej i Recyklingu, z uwzględnieniem wymogów zawartych w Księdze identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym szczególnie wytycznych zawartych w części 2 - Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych został: pan Marcin CHolewa.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2014

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą usługi polegającej na przeprowadzeniu: „Audytu wewnętrznego pod kątem wdrożenia ISO 9001 i opracowanie procedur” została firma: Paweł Baryluk TOTCHEM, ul. Organowa 5/32, 20-882 Lublin

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

W ramach przeprowazonego postępowania wykonawcą usługi polegającej na: Opracowaniu programu komunikacji społecznej w zakresie nowo powstałej strategii CSR dla zleceniodawcy i zapewnienie niezbędnego wkładu merytorycznego w zakresie realizacji tego programu została: pani Agnieszka Nowaczek.