Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

Polityka

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. pełni funkcję Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz świadczy usługi na rzecz partnerów Klastra.

Zarząd świadomy prowadzonej działalności działa w sposób przyjazny dla środowiska, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. W ramach polityki środowiskowej firma pragnie doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę w promowaniu innowacyjności oraz postaw służących budowie ekobiura.

 

Firma deklaruje chęć postępowania zgodnie z zasadami dbałości o środowisko.

 

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. będzie stale identyfikować, oceniać i nadzorować te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na środowisko. Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku realizacji następujących zadań i celów:

- Działalność i rozwój Firmy oparta na stosowaniu najlepszych dostępnych, energooszczędnych technologii uwzględniających: minimalizację wpływu na środowisko, ograniczenie zużycia czynników energetycznych i wody oraz efektywne zużywanie materiałów we wszystkich sferach działalności.

- Podejmowanie wszelkich działań na rzecz osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami ekologicznymi.

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

- Zapewnienie sprawnego przepływu informacji w zakresie zagadnień dotyczącego wpływu Spółki na otaczające je środowisko.

- Umożliwienie pracownikom dostępu do szkoleń podnoszących świadomość dotyczącą zagadnień środowiskowych.

- Wspieranie wybranych inicatyw dotyczących działalności środowiskowej, w którą zaangażowani są partnerzy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

 

Efektem wdrożonych zasad będzie :

* zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

* wzmocnienie zaangażowania pracowników w zakresie ochrony środowiska

* wzmocnienie zaangażowania pracowników w zarządzanie firmą

* poprawa warunków i jakości pracy

* podniesienie motywacji i satysfakcji pracowników

* poprawa komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

* wzmocnienie współpracy z otoczeniem firmy jako firmy dzielącej się wiedzą i doświadczeniem

* poprawa wizerunku firmy wśród interesariuszy

 

Firma, aby osiągnąć zakładane cele musi stać się bardziej odpowiedzialna i otwarta na otoczenie, zredukować koszty środowiskowe, ulepszyć warunki pracy i rozwoju pracownikom, poprawić jakość i ofertę świadczonych usług, poprawić relacje z interesariuszami.

Kadra Zarządzająca jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich realizacji. Niniejsza polityka środowiskowa jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. 

 

ZACHĘCAMY DO KOMENTOWANIA - PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

http://www.klasterodpadowy.com/article/csr