Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

O projekcie

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: 

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Program operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa

2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Numer wniosku o dofinansowanie

POIR.02.03.03-26-0001/16

Nr Naboru

POIR.02.03.03-IP.03-00-001/16

Rodzaj projektu

Konkursowy

Cel projektu

Celem projektu jest jak najlepsze wsparcie członków Klastra w ekspansji ich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wnioskodawca będzie świadczyć kompleksowe usługi, w tym usługi doradcze, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem ekoproduktów zaawansowanych technologicznie.

Usługi świadczone przez koordynatora Klastra uwzględniają zidentyfikowane potrzeby Klastra związane z internacjonalizacją (wskazane w strategii rozwoju Klastra) i koncentrują się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej Klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Świadczone usługi wpłyną pozytywnie na wzmocnienie współpracy członków Klastra z podmiotami zagranicznym, a także zacieśnienie współpracy w ramach samego Klastra. Usługi skierowane są do konkretnej grupy odbiorców (członków Klastra),

co przyniesie określone i wymierne efekty dla uczestników projektu.

Wartość projektu

6 495 156,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 831 240,00 PLN

Data rozpoczęcia projektu

01.06.2017

Data zakończenia projektu

31.05.2019