Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

Konferencje organizowane przez Klaster

PODNIEŚ KWALIFIKACJE Z AKADEMIĄ RECYKLINGU 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/AR_logo_CMYK.jpg

KONFERENCJA

20 września 2016 r. godzina 12:00,

II Targi Recyklingu Metali Nieżelaznych, Kielce

Jedną z rozwijających się dynamicznie gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie jest recykling oraz gospodarka odpadami. W Polsce branża tzw. „odpadowa” funkcjonuje dopiero 10 lat. Ze względu na swój potencjał jest branżą strategiczną. Z każdym rokiem przybywa odpadów, które dziś nie są już postrzegane jako „ śmieci”  tylko cenne materiały, z których można odzyskać surowce. Firmy poszukują nowych sposobów ich zagospodarowania i przetwarzania. Działalność branży i  zawody związane z recyklingiem sukcesywnie  rozwijają  się  oraz coraz bardziej się specjalizują.  Na rynku pracy szuka się dziś fachowców np. ds. zagospodarowania żelaza, stali czy tworzyw sztucznych, oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces przetwarzania surowców,  w tym także kadry zarządzającej.  Niestety poziom dostępnych szkoleń i zakres kształcenia kadr specjalizujących się w wysokotechnologicznej gospodarce odpadami, recyklingu, czy przetwarzaniu odpadów nie odzwierciedla potrzeb rynku.

 

Odpowiedzią na to jest AKADEMIA RECYKLINGU – innowacyjny, kompleksowy, jedyny taki w Polsce projekt edukacyjny zapewniający kształcenie specjalistyczne pracowników, kadry zarządzającej firm  i instytucji związanych z branżą  zagospodarowania odpadów i recyklingu oraz firm produkcyjnych.

Szczegółowe  informacje zostaną zaprezentowane w trakcie Konferencji.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w konferncji jest  BEZPŁATNY  !!!

Harmonogram Konferencji

12:00  Akademia Recyklingu – prezentacja programu szkoleniowego  -   Marta Laskowska, Manager Operacyjny, CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – not for profit system sp. z o.o.. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

12.15 "Podnoszenie kwalifikacji przetwórców i recyklerów tworzyw sztucznych z Akademią Recyklingu”prezentacja programu szkoleniowego - dr inż. Krzysztof Bajerpo Dyrektora Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu

12.40 „Regulacje prawne dotyczące stosowania odpadów jako surowców budowlanych”- mgr inż. Jarosław Stankiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach

13.10 „Gospodarka odpadami wydobywczymi z sektora węgla kamiennego i sektora surowców skalnych – aspekt prawny i technologiczny”mgr inż. Wojciech Sobko, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach

13.40 „Recykling Metali Nieżelaznych z Akademią Recyklingu” dr inż. Jerzy KozłowskiKierownik Pracowni Surowców Wtórnych, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

14.00  Zakończenie 

ORGANIZATORZY 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/imng.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/iimpib.pnghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/IMP.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/logo_klaster.jpghttp://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/CKR_logo_CMYK.jpg


 

Dodatkowe informacje:

Marta Laskowska

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o., Koordynator Klastra

tel.+48 536 921 091  e-mail: m.laskowska@akademia-recyklingu.pl

www.akademia-recyklingu.pl 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/EKOTECH 2018/ZAproszenie_Konferencja_KGOIR+Giełda_recyklingu_FIN.jpg

O przyszłości systemu ZSEE w sejmie….

Trzy miesiące po wejściu w życie nowych przepisów o ZSEE, temat zużytego sprzętu ponownie wrócił do sejmu. Od wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. przyszłość branży, której trzon tworzy 13,5 tys. mikro i małych polskich firm stanęła pod wielkim znakiem zapytania, „co dalej?”. Z uwagi na to, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 11 kwietnia br., zorganizował w Sejmie ogólnopolską konferencję pt. „Polski system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – rozwój czy upadek”, której Honorowego Patronatu udzielił Wicemarszałek Sejmu, pan dr Stanisława Tyszka.

Wprowadzone w 2015 r. zmiany legislacyjne nie dążą do naprawy systemu gospodarki ZSEE. Przeciwnie prowadzą do jego upadku, a w konsekwencji do likwidacji tysięcy miejsc pracy, redukcji wpływów do budżetu państwa m.in. tytułem podatków. Ponadto, z każdym dniem rośnie ryzyko nałożenia na Polskę wielomilionowych kar z tytułu niezrealizowania nałożonych poziomów zbiórki, przetworzenia i recyklingu elektroodpadów.

Otwierający konferencję w imieniu wicemarszałka, Pan poseł Paweł Grabowski zwrócił uwagę na rozwój w Europie gospodarki cyrkulacyjnej z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklingu. Potwierdził to prof. Andrzej Wojciechowski z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Pan Profesor, podkreślił również że jeśli chcemy mieć nadal wszystkie elektroniczne urządzenia oraz gadżety, to potrzebujemy 62 różnych pierwiastków wykorzystywanych w ich budowie. Bez nich układy elektroniczne nie pracowałyby z odpowiednią sprawnością i wydajnością. Chiny produkują dziś aż 95% wszystkich metali ziem rzadkich na świecie, stając się monopolistą w tym zakresie, stosują embargo na ich eksport. Tymczasem dostęp do nich jest zasadniczym warunkiem przetrwania w globalnej gospodarce, na co wielokrotnie zwracał uwagę pan Henryk Karaś - Doradca Zarządu ds. Współpracy Europejskiej, KGHM Polska Miedź S.A. Surowców tych może dostarczyć kompleksowo prowadzony system gospodarki ZSEE mówił dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. AGH. Polska ma potencjał dla rozwoju recyklingu. Dysponujemy technologiami i bazą badawczo-rozwojową wielu jednostek naukowych. Polskie podmioty zajmujące się zbieraniem, recyklingiem i przetwarzaniem ZSEE są zainteresowanie współpracą z nauką. Niestety brak przewidywalności rynku, zmieniające się przepisy prawne, oraz ograniczone środki finansowe powodują, że firmy boją się ryzyka uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach. W związku z tym chcąc mówić o innowacyjności i rozwoju konieczne jest pilne prawne i finansowe wsparcie branży, a wtedy Polski recykling i polskie technologie staną się dla Państwa „towarem eksportowym”.

Polski system prawny dotyczący ZSEE, będący implementacją prawa europejskiego, bazuje na rozszerzonej odpowiedzialności wprowadzającego tj. producenta i importera, o czym informował mecenas Sergiusz Urban. Tymczasem pani Jolanta Okońska-Kubica – prezes spółki CKR- not for profit system sp. z o.o., - Koordynator Klastra, uważa, że to nie funkcjonuje. Prawo to jedno a jego stosowanie to drugie. Trudno mówić o odpowiedzialności producenta za system, kiedy za zbiórkę, transport, przetwarzanie i recykling 1 kg elektroodpadów producent płaci pośrednikowi – organizacji odzysku - średnio 7 groszy (jeszcze w 2008r. było to 90 groszy), a faktyczny koszt przerobu 1 kg wynosi dziś 97 groszy. Dodatkowo niektóre organizacje odzysku dalej stosują niezgodne z prawem praktyki przerzucania na zakłady przetwarzania ZSEE opłat karnych za nieosiągnięcie poziomu zbiórki, których wysokość jest pozbawiona racjonalności i logiki w porównaniu do kar grożących wprowadzającym za ich niedotrzymanie.

Podczas konferencji wielokrotnie pojawiało się pytanie, kto tak naprawdę płaci za system: producent czy konsument, kupujący nowy telewizor czy lodówkę. Profesor Andrzej Wojciechowski zwrócił uwagę, że na konsumenta nie można przerzucać finansowania systemu, co dziś ma miejsce. Pani Marta Laskowska menadżer w spółce CKR- not for profit system sp. z o.o., zwróciła uwagę, iż zgodnie z ustawą system mają finansować wprowadzający, a dziś za zbiórkę i przetwarzanie płaci klient w postaci opłaty tzw. KGO (koszt gospodarowania odpadów). Ponadto opłata ta często nie odpowiada cenie, po jakiej producent „kupuje” u pośrednika tj. w organizacji odzysku usługę zbierania, przetwarzania i recyklingu ZSEE. Tocząca się od kilku lat „wojna cenową o wprowadzającego” pomiędzy organizacjami, doprowadziła do „głodowych” stawek, nieodpowiadających rzeczywistym kosztom, ponoszonym przez firmy przetwarzające. Firmy przetwarzające, będące ogniwem systemu ZSEE działają dziś na progu opłacalności i zadając sobie pytanie rozwijać się, ale, za co czy może zamykać i likwidować.

Pani Marta Laskowska, uważa, że aby temu zapobiec należy po pierwsze ustawowo uregulować przepływ środków w systemie. Nie może być dłużej tak, że w regulowanym decyzjami systemie, regulatorem procesów gospodarczych związanych z finansowaniem jest tzw. „wolny rynek”. W efekcie nabywca usług – producent oraz pośrednik – organizacja odzysku, nie są zainteresowani, jakością usług, a wyłącznie najniższą ceną. Konsument, podmiot faktycznie ponoszący koszty KGO, nie ma świadomości o swoim udziale w systemie finansowania ZSEE. Pośrednik – Organizacja Odzysku, działająca, jako spółka akcyjna, mimo zdefiniowanego ustawowo zakresu działalności, ukierunkowana jest na osiąganie zysków i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Natomiast zakład przetwarzania – podmiot odpowiedzialny za fizyczny proces przetworzenia ZSEE, ponosi z tego tytułu koszty nie otrzymując w zamian stosownego wynagrodzenia za wykonywane usługi. W systemie, w którym decydują ceny, warunki rynkowe, zyski i straty, bodźce i korzyści mamy wyłącznie nieprawidłowości i patologie.

Kluczowe propozycje naprawy zaprezentowane w przez organizatorów obejmują: ujednolicenie i wprowadzenie stałej opłaty dla wprowadzających, której metodologia wyliczenia oparta jest na mechanizmie KGO i opłaty produktowej oraz uregulowanie dystrybucji środków w systemie. W myśl tego wprowadzający, producent czy importer za każdy kilogram wprowadzonego do obrotu sprzętu, bez względu na jego ilość i rodzaj, płaciłby jedną, równą dla wszystkich opłatę. Proponowana metodyka wyliczenia tej opłaty jest prosta - 50 % aktualnie obowiązującej stawki opłaty produktowej mnoży się przez 100 % masy wprowadzenia. Pani Marta Laskowska uzasadniła, to rozwiązanie ze względu na wiele czynników. Po pierwsze, doprowadzimy do urzeczywistnienia stosowania konstytucyjnej zasady równości podmiotów, po drugie rokrocznie do sytemu wpływać będą realne środki na zbiórkę i przetwarzanie ZSEE, a po trzecie na reszcie moglibyśmy powiedzieć, że w Polsce zanieczyszczający naprawdę płaci. Mając środki niezbędne do realizacji nałożonych na Polskę, zwiększających się poziomów zbiórki i przetworzenia będzie można rzetelnie i właściwie wywiązywać się z obowiązków, nie tylko na papierze (statystycznie).

W konferencji wzięło udział 100 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele parlamentu, ministerstwa środowiska i rozwoju, głównego inspektoratu ochrony środowiska, świata nauki, prasy oraz przedstawiciele zakładów przetwarzania, organizacji odzysku, stacji demontażu pojazdów i organizacji pozarządowych. Na zakończenie konferencji odbyła się debata. Dziękując wszystkim uczestnikom za udział organizatorzy podkreślili, że wydarzenie to, jest tylko wstępem na drodze ku zmianie. 

Materiały do pobrania 

  1. Analiza kosztów przetwarzania i ich wpływ na możliwości odzysku surowców ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ”ZSEE” - POBIERZ
  2. Legalny a nielegalny handel ZSEE (WEEE) – możliwości recyklingu. -POBIERZ
  3. Naprawa systemu gospodarowania ZSEE w Polsce - POBIERZ
  4. GOSPODAROWANIE ZSEE W PRZEPISACHEUROPEJSKICH ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZSEE - POBIERZ
  5. Innowacyjna gospodarka recyklingu elektroodpadów - POBIERZ
  6. Wady systemu gospodarowania w Polce - POBIERZ

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/fotki konferencja sejm/IMG_20160411_135651.jpg    http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/fotki konferencja sejm/IMG_20160411_140915.jpg http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/fotki konferencja sejm/IMG_20160411_140929.jpg    http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/fotki konferencja sejm/IMG_20160411_112257.jpg