Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

CSR W CKR

Komunikacja w Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o.


Spółka realizuje projekt pn. ''Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)'' współfinansowany ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.Projekt obejmuje trzy obszary działania:

- ochronę środowiska

- relacji z personelem firmy

- zaangażowanie społeczne firmy

Realizując działania statutowe i cele biznesowe w strategii, Spółka uwzględnia społeczne, etyczne i środowiskowe aspekty działalności gospodarczej oraz zadania pozwalające na osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością organizacji a interesem społecznym. Komunikacja ze wszystkimi pracownikami ma na celu wyłonienie obszarów, w których mogą wystąpić problemy. Istotną rolę odgrywa zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym tzw. life balance. W przypadku Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. komunikowanie musi być niezawodne zarówno w sferze wewnętrznej - wewnątrz firmy, jak i zewnętrznej - w komunikowaniu się ze społeczeństwem oraz przedstawicielami partnerów Klastra.

Komunikacja jest instrumentem, który pozwala na koordynację pracy w kierunku wcześniej wyznaczonego celu, na podejmowanie decyzji. Umożliwia również rozwiązywanie konfliktów. Pozwala na utrzymywanie kontaktów wewnątrz przedsiębiorstwa. Wewnętrzna i zewnętrzna polityka informacyjna firmy oraz zaawansowane technicznie narzędzia nie wystarczą do tego, aby personel komunikował się sprawnie i skutecznie. W wielu kluczowych sytuacjach decydującym ogniwem jest człowiek i jego kompetencje komunikacyjne. Efektywna komunikacja wymaga od osób, które biorą udział w tym procesie umiejętności, między innymi: pozyskiwania, selekcjonowania, przetwarzania, zrozumienia oraz wykorzystania informacji.

 

Rodzaje komunikacji w Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o.


W każdej organizacji funkcjonuje komunikacja wewnętrzna, która jest ważnym czynnikiem motywującym. Marketing skierowany do wewnątrz firmy może zapewnić jej nieocenione korzyści. Dobrze poinformowana i znakomicie współpracująca ze sobą kadra gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa, a z tym się wiąże zadowolenie kadry kierowniczej.

Każde z przedsięwzięć, w efekcie prowadzi do promowania Spółki i działań podejmowanych przez Koordynatora, które opierają się na:

- informowaniu o podejmowanych działaniach, przewidywanych pozytywnych skutkach oraz nowych możliwościach dla partnerów klastra i nowych członków

- pokazywaniu osiągniętych sukcesów

- analizie podsumowującej osiągniete działania

 

Komunikację w ramach tych obszarów prowadzi się głównie poprzez działania skierowane i realizowane bezpośrednio na rzecz grup docelowych za pośrednictwem i przy współudziale działań informacyjnych i promujących Klaster.

Informacje o działaniach podejmowanych przez Koordynatora Klastra powinno cechować:

- wiarygodność

- obiektywizm

- łatwość dostępności informacji

 

Podstawowym celm działań z zakresu komunikacji zewnętrznej w ramach projektu na wdrożenie CSR jest dotarcie do szerokich kręgów interesariuszy z informacją na temat działań podejmowanych przez Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o. o. jako Koordynatora Klastra Gospodaki Odpadowej i Recyklingu i ich zainteresowanie konkretnymi projektami realizowanymi przez spółkę np. w obszarze ochrony środowiska, w tym prezentacja działań służących utworzeniu ekobiura.

Zaangażowanie społeczne Spółki zostanie zaprezentowane poprzez realizację programu komunikacji wewnętrznej (informowanie pracowników o możliwościach i zakresie umiejętnego przełożenia założeń odpowiedzialnego biznesu na codzienną praktykę biznesową firmy), oraz zewnętrznej (nagłaśnianie i promowanie dobrych praktyk firmy i instytucji klastra w jej otoczeniu).

Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit  system zakłada realizację strategii rozwoju w kierunku zrównoważonego rozwoju, aby stać się społecznie odpowiedzialnym  koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

 

ZACHĘCAMY DO KOMENTOWANIA - PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ

http://www.klasterodpadowy.com/article/csr


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

Realizacja projektu na wdrożenie CSR
Realizacja projektu na wdrożenie CSR

Program cyklu spotkań

z interesariuszami Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Program cyklu spotkań z interesariuszami odbywać się będzie w ramach projektu pt.: „Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system - społecznie odpowiedzialnym koordynatorem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” realizowanego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

Program wpisuje się w 3 obszar zaplanowanych działań pn.: Zaangażowanie społeczne, Działanie 6. Upowszechanie idei CSR  w otoczeniu biznesowym. Nazwa programu: Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR.

 

CEL:

promocja idei CSR na przykładzie wnioskodawcy i innych firm i instytucji należących do Klastra,

TERMIN:

09-27.02.2015

LOKALIZACJA:

7 spotkań na terenie całego kraju (województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) 

ADRESACI:

przedsiębiorcy z branży odpadowej i recyklingu, przedstawiciele instytucji społecznych i gospodarczych współpracujących z przedsiębiorcami z branży odpadowej i recyklingu na terenie całego kraju,  przedstawiciele świata nauki, oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 

•woj. kujawsko - pomorskie 11.02.2015r. godz. 11, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników; ul. M.S. Curie 55 Toruń
•woj. małopolskie 12.02.2015r. godz. 11, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ul. Wybickiego 7 Kraków oraz godz. 16.00 Stowarzyszenie Krak-business, ul. Św. Wawrzyńca 15;
•woj. łódzkie 16.02.2015r. godz. 16; Centrum Konferencyjno - Rozrywkowe Maraton; ul. Sobieskiego 20 Skierniewice
•woj. wielkopolskie 18.02.2015r. godz. 11, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski
•woj. dolnośląskie 19.02.2015r. godz. 11, KGHM Cuprum ul. Sikorskiego 2-8, Wrocław
•woj. mazowieckie 24.02.2015r. godz. 10, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, oddział Elastomerów i Technologii Gumy, ul. Harcerska 30 Piastów
•woj. świętokrzyskie 25.02.2015r. godz. 10, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 Kielce
•woj. lubelskie 26.02.2015r. godz. 11, Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z  o. o., ul. Metalurgiczna 15C Lublin

 

W spotkaniach udział wzięło 120 osób.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Project suppoeted by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/thumb/SwissContributionProgramme_logo.png ..................................................... http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/thumb/PARP-logo_male.jpg

Spotkania interesariuszy z CSR