http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/szkolenie 8 maja.png


 Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/reklama 1.jpg

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

AKADEMIA RECYKLINGU

AKADEMIA RECYKLINGU 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/AR_logo_CMYK.jpg

Pierwsza w Polsce Akademia dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym  sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia "społeczeństwa recyklingu". 

Celem głównym twórców Akademii Recyklingu  jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju odpadów , odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz najnowszych rozwiązań prawnych.

 Oferta Akademii Recyklingu to m.in:

 • szkolenia zawodowe dla pracowników,
 • szkolenia dotyczące finansowania inwestycji z funduszy unijnych 
 • szkolenia z zakresu najnowszych rozwiązań prawnych.
Gwarantujemy Państwu wysoki akademicki poziom wiedzy wsparty doświadczeniem praktyków rynkowych oraz partnerów akademii.
 
Organizatorzy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych - Kraków
 • Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system Sp. z o.o. - Lublin
 • Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom - Tarnów
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk - Kraków
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Toruń
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej - Warszawa
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Warszawa
 • Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice
 • Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski - Gorzów Wielkopolski
 • KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe - Wrocław
 • Nowy Projekt Grzegorz Pelczar - Kraków
 • Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - Kraków
 • Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej - Warszawa
 • Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska - Wrocław
 • Polskie Stowarzeszenie Naukowe Recyklingu - Warszawa
 • Stratego Sp. z o.o. - Warszawa
 • Wastech Recycling Sp. z o.o. - Warszawa
 • Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. - Poznań
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. - Wrocław
 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Polkowice 
 ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA Smile

AKTUALNOŚCI 

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/FIN Konferencja -ulotka informacjna KONFERENCJA FIN.jpg

 


 

Szanowni Państwo 

Już po wakacjach  Akademia Recyklingu rusza z nowym specjalnym przygotowanym cyklem szkoleniowym adresowanym do gmin i samorządów pt. „Odpady komunalne ku gospodarce o obiegu zamkniętym”

Circular economy - Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ambitnym programem Komisji Europejskiej do stworzenia tzw. zamkniętej pętli w cyklu życia produktów poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania. przynieść korzyści zarówno dla środowiska jak i gospodarki . Plan programu został ogłoszony dnia 02 grudnia 2015 r. Zostały w nim rozpisane konkretne działania oraz wnioski ustawodawcze wraz z terminami ich realizacji. Do 2030 roku wszystkie kraje członkowskie muszą zrealizować wszystkie cele wyznaczone komunikatem.

Plan wyznacza przejście obecnej gospodarki do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której wartość produktów, materiałów i zasobów naturalnych jest utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe. Jednocześnie należy zminimalizować wytwarzania odpadów. 

65% odpadów komunalnych będzie musiało być poddane recyklingowi, wprowadzony zostanie zakaz składowania odpadów komunalnych, które można selektywnie zbierać. By osiągnąć te cele w proces zostanie zaangażowany cały łańcuch życia produktu, od producenta poprzez konsumenta,  podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów na przetwarzających odpady skończywszy.

Już dzisiaj gminy, samorządy lokalne, zbierający oraz przetwarzający odpady komunalne muszą rozpocząć proces realizacji planu. My wyznaczyliśmy sobie cel, dać Państwu wiedzę i narzędzia do zrealizowania wszystkich zadań wyznaczonych Państwu do zrealizowania.

Nasi prelegenci i trenerzy przeprowadzą Państwa przez cały proces przechodzenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Dołożymy wszelkich starań  aby wszystkie stawiane przed wami zadania mogły być zrealizowane w 100%. Prelegenci, trenerzy oraz kadra „Akademii Recyklingu” zapewnią Państwu kompleksową obsługę doradczą.

Na Państwa prośbę istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. „studium przypadku” na przykładzie Państwa miasta/powiatu/gminy. Z wielkim zadowoleniem zagościmy w waszych miejscowościach.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się wiedzą i swoimi doświadczeniami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Uczestnictwo w szkoleniu pomoże Państwu nawiązać nowe kontakty pozwalające na rozwój Państwa miejscowości i nawiązanie współpracy z innymi miastami/powiatami/gminami.

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Szkolenie adresowane jest do administracji publicznej, samorządów lokalnych, kadry zarządzającej instalacjami PSZOK, RIPOK, MBP oraz wszystkich podmiotów gospodarczych powiązanych z gospodarką odpadami komunalnymi zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w stosowaniu zamkniętej pętli.
 • W szkoleniach uczestniczyć mogą organy administracji publicznej, instytucje samorządowe oraz podmioty gospodarcze zainteresowane gospodarką o obiegu zamkniętym.
 • Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

CELEM SZKOLENIA JEST:

Zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z polityką gospodarką o obiegu zamkniętym w zakresie :

 • założeń komunikatu Komisji Europejskiej
 • modeli działań dla gmin zgodnych z polityka obiegu zamkniętego
 • realizacji zmian postaw społecznych na poziomie lokalnym
 • prawidłowego projektowania segregacji
 • prawidłowej gospodarki wszystkimi frakcjami odpadów komunalnych
 • odzysku energii z odpadów komunalnych
 • nowych wymagań BAT dla gospodarki odpadami komunalnymi
 • nowych technologii recyklingu odpadów komunalnych
 • planowania przestrzennego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • źródeł finansowania inwestycji związanych z odpadami komunalnymi
 • aspektów prawnych w szczególności w zakresie „zielonych zamówień” oraz  partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prawidłowego tworzenia planów zagospodarowania odpadów

METODOLOGIA SZKOLENIA:

 • wykłady z prezentacjami multimedialnymi 
 • praktyczne ćwiczenia 
 • studium przypadku 
 • dyskusja 
 • fizyczne zapoznanie się z konkretną instalacją/zakładem gospodarującym odpadami komunalnymi

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • konsultacje w trakcie szkolenia
 • konsultacje poszkoleniowe
 • zwiedzanie instalacji/zakładu gospodarujących odpadami
 • serwis kawowy
 • lunch
 • możliwość uczestnictwa w promocyjnej cenie w kolejnym szkoleniu
 • możliwość uczestnictwa w warsztatach dotyczących gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym
 • możliwość bycia gospodarzem kolejnego szkolenia/warsztatów

KORZYŚCI:

Dzięki udziałowi w szkoleniu będą mogli Państwo:

 • wykorzystać zdobytą na nim wiedzę do prowadzenie ekonomicznej gospodarki odpadami,
 • zmniejszenia ilości niesegregowanych odpadów,
 • zbudowania społeczeństwa świadomego ekologicznie,
 • sprostać zadaniom i celom, jakie nas czekają w związku ze zmianą polityki gospodarki odpadami.

Przyniesie to korzyści ekonomiczne i ekologiczne dla Państwa miejscowości oraz okolicznych terenów.

 Prawidłowo przygotowany plan gospodarki odpadami na lata 2016-2026 będzie efektem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Prawidłowo przygotowany plan to przepustka do spokojnej przyszłości Państwa miejscowości.

Zweryfikowanie obecnie ponoszonych kosztów gospodarki odpadami zaowocuje oszczędnościami  w budżetach.

Nawiązanie kontaktów z innymi miejscowościami pomoże poprzez wzajemną wymianę doświadczeń rozwijać się i unikać błędów.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Prezentowane poniżej tematy będziemy sukcesywnie rozwijać.
 • Zapraszamy do zgłaszania zagadnień, które leżą w Państwa zainteresowaniu.
 • Naszym zadaniem jest sprostać Państwa wymaganiom.
 • Jesteśmy dyspozycyjni w każdym zakresie tematycznym dotyczącym wszystkich obszarów prorozwojowych zarzadzania miastem/powiatem/gminą.
 • Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju i za granicą zajmującymi się szeroko pojętym zarządzaniem.

Aktualna baza tematyczna:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ Zero West Podstawowe założenia komunikatu KE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Projektowanie segregacji, czyli zmiana postaw społecznych na poziomie lokalnym.
 • Realizacja procesów zmiany postaw społecznych na poziomie lokalnym.
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym. Segregacja u źródła, recykling i nowe technologie.
 • Przyszłość MBP – wyzwania związane z nowymi wymogami BAT i celami gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Przynajmniej 65% masy odpadów komunalnych w recyklingu materiałowym za nie więcej niż 15 zł miesięcznie per capita nie później niż za dwa lata - autorski model działania dla polskich gmin
 • Gospodarka bioodpadami w obiegu zamkniętym
 • Odzysk energii z odpadów komunalnych.
 • Kompostowanie a opakowania biodegradowalne.
 • Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami komunalnymi
 • Planowanie przestrzenne  w ujęciu zagospodarowania odpadów komunalnych
 • Aspekty prawne gospodarki odpadami komunalnymi, zielone zamówienia.

Szczegółowy Program szkolenia 

Moduł I:

 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym/Zero Waste. Podstawowe założenia komunikatu KE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. (Paweł Głuszyński ZW)
 2. Projektowanie segregacji, czyli zmiana postaw społecznych na poziomie lokalnym. (mgr Filip Piotrowski- Akademia L. Koźmińskiego)
 3. Realizacja procesów zmiany postaw społecznych na poziomie lokalnym.
  (mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 4. Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami komunalnymi. (Piotr Sękowski firma STRATEGO)

Moduł II:

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w układzie zamkniętym. Segregacja u źródła, recykling i nowe technologie. (mgr inż. Emilian Stańczyszyn Związek Gmin Zagłębia Miedziowego)
 2. Odzysk energii z odpadów komunalnych. (prof. Andrzej Wojciechowski Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie)

Moduł III:

 1. Planowanie przestrzenne w ujęciu zagospodarowania odpadów komunalnych. (dr Kazimierz Walasz Uniwersytet Jagielloński)
 2. Aspekty prawne gospodarki odpadami komunalnymi, zielone zamówienia.
  (mec. Magdalena Wojdyło)

Harmonogram szkolenia:

        09.30 – 10.00     Rejestracja uczestników
        10:00 – 12.00     Moduł I
        12.00 – 12.10     Przerwa kawowa
        12.10 – 14.00     Moduł II
        Zwiedzanie PSZOK Polkowice
        14.00 – 14.30     Lunch
        14.30 – 16.00     Moduł III

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia już po wakacjach.

Patronat merytoryczny:   

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/targi/logo_klaster.jpg

Patronat medialny:

http://www.klasterodpadowy.com/gfx/upload/logotypy/logo_portalkomunalny_prostokat.jpg


 Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach pt:.

 

Jak dobrze przygotować firmę do pozyskiwania funduszy

w perspektywie finansowej 2014-2020 ”

                                                                                           

organizowanych przez

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

Celem warsztatów jest przygotowanie firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów i recyklingiem  w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych programów w perspektywie finansowej  na lata 2014- 2020.

 

Uczestnik warsztatów uzyska odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy i w jaki sposób powinienem budować strategię pozyskiwania środków finansowych w perspektywie 2014-2020?
 2. Do czego potrzebna jest mi współpraca z uczelnią i jednostkami badawczymi - jak i kiedy powinienem ją podjąć?
 3. Jakie kroki (formalne, organizacyjne, marketingowe) powinienem przedsięwziąć, aby maksymalizować szanse na sukces jeszcze przed ogłoszeniem poszczególnych konkursów?
 4. W jaki sposób zbudować przewagę nad beneficjentami-konkurentami?
 5. Jakie możliwości niesie perspektywa 2014-2020 dla mojego przedsiębiorstwa?

 

Materiał do pobrania: Szczegółowe informacje o warsztatach  

Harmonogram warsztatów 2015

Warszawa - 22.09. Instytut Mechaniki Precyzyjnej ul. Duchnicka 3, Warszawa

Skierniewice - 23.09. Skierniewicka Izba Gospodarcza ul. Reymonta 18, Skierniewice

Wrocław - 24.09 Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147, Wrocław

Poznań - 25.09. Wielkopolski Instytut Jakości ul. Szelągowska 49, Poznań

Toruń - 28.09. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ul. M. S. Curie 55, Toruń

Kraków - 30.09. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ul. Wybickiego 7, Kraków

Kielce - 01.10. Nowy Projekt ul. Warszawska 21/9, Kielce

Lublin - 02.10. Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas Investment ul. Metalurgiczna 17D, Lublin

Gliwice - 05.10. Instytut Metali Nieżelaznych ul. Sowińskiego 5, Gliwice - budynek A sala 10

Lokalizacja warsztatów będzie podawana na bieżąco

Plan warsztatów :

Godzina rozpoczęcia: 11:00

Warsztat składa się z dwóch części: prezentacji oraz indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami.

Czas prezentacji do 1 godziny.

Prezentacja

      1. Prezentacja ogólna dotycząca potencjalnych dotacji dostosowana do województwa oraz firm biorących udział w warsztacie.

 • Omówienie wybranych typów projektów.
 • Ogólne przedstawienie zasad przyznawania punktów.

     2.  Przygotowanie strategii pozyskiwania środków finansowych w perspektywie 2014-2020.

 • Budowanie przewagi nad konkurentami / beneficjentami.
 • Audyt innowacyjności / audyt technologiczny.
 • Współpraca z jednostkami naukowymi.
 • Kwestie organizacyjno-zarządcze związane z dotacjami. Wdrożenia systemów zarządzania, środowiskowe itd…

       3. Podsumowanie prezentacji

Indywidualne konsultacje z Przedsiębiorcami.

Czas rozmów / konsultacji uzależniony jest od zagadnień jakie będą omawiane. Zakładany czas ok. 30 minut na firmę. Przyjmuje się możliwość przy umówieniu z konkretnym Przedsiębiorcą w danym dniu dojazdu do miejsca siedziby i realizację rozmów / konsultacji u Przedsiębiorcy.

 

Organizator:

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin

tel.+ 48 81 745 52 00, fax +48 81 748 52 50

tel.kom. +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

www.klasterodpadowy.com

 

Koszt:

Członkowie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zwolnieni są z opłat.

200 zł + vat  firmy zewnętrzne 

100 zł + vat członkowie Stowarzyszeń, Izb Gospodarczych oraz Związków należących do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

  

Warunki rejestracji:

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o wypełnienie formularza (pobierz formularz) i odesłanie na adres: biuro@klasterodpadowy.com wraz z potwierdzeniem przelewu.

 

Dane do przelewu:

Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.

ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  88 1600 1462 0008 1441 4267 3150

 

W tytule przelewu prosimy wpisać:  Imię i nazwisko uczestnika + nazwa firmy +” opłata za warsztaty w NAZWA MIASTA w dniu DATA WARSZTATÓW".

 

Serdecznie zapraszamy!